12 april 2017

FleuRoJa is…

FleuRoJa is een kleinschalig wooninitiatief, dat met haar 5 bewoners een overzichtelijk geheel vormt. Er wordt 7 dagen per week 24 uur zorg en ondersteuning op maat geboden. De bewoners van FleuRoJa zijn volwassen mensen en zij vragen dan ook ieder om een andere benadering. Dit vraagt van hun medewerkers flexibiliteit, creativiteit, initiatief en inzicht om op een goede manier aan de wensen te kunnen voldoen en de bewoners een volwaardig leven te laten leiden.

De waarden van FleuRoJa zijn respect en zelfbepaling. De bewoners van FleuRoJa zijn het onvoorwaardelijk vertrekpunt voor wat er in hun huis gebeurt en het denken en doen van alle ondersteuners.