Hoe dat in elkaar steekt

Een wooninitiatief is een woonvorm voor mensen met een (meervoudige) beperking. Het onderscheidende kenmerk hierbij is, dat het initiatief bij mensen met een beperking, familieleden of wettelijke vertegenwoordigers ligt. Zij hebben de zeggenschap en regie in hun eigen begeleide woon- en leefsituatie.

De visie van FleuRoJa betekent daarbij dat het model vooral een gewoon thuis is voor de mensen. Ondersteuning is erop gericht is de goede dingen van het leven, zoals die voor iedereen bereikbaar zijn, toegankelijk wordt voor de bewoners. Gewone actieve burgers, die een bijdrage leveren aan de samenleving vanuit wat elk van hen te bieden heeft.

Zo biedt FleuRoJa zorg en ondersteuning op maat, naar de inzichten van en onder regie van ouders en wettelijke vertegenwoordigers van de bewoners. Elke bewoner heeft eigen activiteiten overdag en ’s avonds. Een klein deel wordt nog verzorgd door het Gors (Goes) voor de dagbesteding van 3 van de bewoners op werkdagen.

Het team voor de 24-uurs zorg en ondersteuning in huis FleuRoJa is in dienst van individuele bewoners.¬† De zorg en ondersteuning wordt betaald van het Persoons Gebonden Budget (PGB). Het levensonderhoud en huur van de woning worden betaald uit hun Wajong-uitkeringen. Tenslotte draagt de gemeente Schouwen-Duiveland bij in de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen wonen door middel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het huis (de woonvoorziening) wordt door de Stichting FleuRoJa gehuurd van Woningbouwvereniging “Zeeuwland” te Zierikzee.