Over stichting FleuRoJa

FleuRoJa is een stichting, opgericht door de ouders van de 5 bewoners, die de ondersteuning en verzorging, belangenbehartiging en financiering van het huis mogelijk maakt. In de eerste 15 jaar werden de diensten via een PGB betrokken bij een grote zorgaanbieder in de regio.

Wonen en dagbesteding worden niet gescheiden bij FleuRoJa: de mensen willen gedurende de hele dag ondersteund worden, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Zij leven elk volgens hun eigen ritme en eigen activiteiten. Onderscheid tussen verschillende vormen van zorg biedt voor hen geen meerwaarde. Sterker nog: ondersteuners en verzorgers werken voor 1 of meerdere mensen, niet voor een voorziening. Eigenlijk hebben we dus 5 teams.

De zorg en ondersteuning worden gecoördineerd door Nathalie, die met haar gezin naast FleuRoJa woont. Zij is fulltime in dienst van de 5 bewoners.

De stichting wordt bestuurd door voornamelijk familieleden van de 5 bewoners. Er is 1 extern bestuurslid. De stichting stelt zich nu vrijwillig ter beschikking van de bewoners om het wonen mogelijk te maken. De stichting is dus geen zorgaanbieder, er is niemand in dienst. Alle bestuursleden werken vrijwillig en onbezoldigd.