FleuRoJa is een kleinschalig wooninitiatief, een woning voor 5 mensen, die daar elk hun eigen leven leiden, afzonderlijk van elkaar en soms samen.  De bewoners hebben eigen personeel, dat 7 dagen per week 24 uur zorg en ondersteuning op maat biedt, binnen en vooral ook buitenshuis.

De bewoners van FleuRoJa zijn volwassen mensen en zij vragen dan ook ieder om een andere benadering. Dit vraagt van hun medewerkers flexibiliteit, creativiteit, initiatief en inzicht om op een goede manier aan de wensen te kunnen voldoen en de bewoners een volwaardig leven te laten leiden.

De waarden van FleuRoJa zijn respect en zelfbepaling. De bewoners van FleuRoJa zijn het onvoorwaardelijk vertrekpunt voor wat er in hun huis gebeurt en het denken en doen van alle ondersteuners.

De stichting FleuRoJa is geen zorgaanbieder. Stichting FleuRoJa levert vrijwillig ondersteuning aan de bewoners en hun personeel. En zij beheert namens de bewoners de financiën van het huis. Het bestuur wordt gevormd door familieleden en enkele externe bestuursleden.