De teams


Elke bewoner heeft een eigen team. Zij leveren zorg en ondersteuning. Elke afzonderlijke bewoner is dus eigen baas in een gezamenlijke woning.
Elk team wordt bekostigd uit het PGB van de bewoner. Samen met familie en coördinerend begeleider Nathalie wordt het beleid bepaald. Zonodig is een gedragsdeskundige oproepbaar. Er wordt gebruik gemaakt van een AVG-arts als er specifieke medische aangelegenheden zijn.

De teams worden aangestuurd door Nathalie Schregardus .Zij woont met haar gezin in het huis achter Fleuroja.
Nathalie legt verantwoording af aan het bestuur van de stichting over organisatorische zaken. Over de inhoud en doelstellingen van de zorg en ondersteuning legt zij verantwoording af aan de bewoners en hun families.