Bestuur

  • Voorzitter en Secretaris: Anne-Marie Bezemer-Buyze, zus van Rob
  • Penningmeester: Eiso Vaandrager, broer van Fleur
  • Bestuurslid: Hans Kroon, vormgever van het FleuRoJa-model

Het bestuur overlegt regelmatig met Nathalie en met de families over de gang van zaken op FleuRoJa.
Er is tevens een sollicitatiecommissie voor nieuwe personeelsleden, bestaande uit Els van Schouwen, (moeder van Janneke) en Nathalie en Hans