Bestuur van de stichting FleuRoJa

Het bestuur van de stichting FleuRoJa is door de ouders / wettelijke vertegenwoordigers gemandateerd om aangelegenheden van de stichting te regelen. In twee jaarvergaderingen wordt verantwoording afgelegd en het voorgenomen beleid voorgelegd aan ouders / wettelijke vertegenwoordigers. Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen :

  • Voorzitter en secretaris  Annemarie Bezemer- Buijze , Nieuwerkerk. Zus van Rob Buijze
  • Penningmeester  Stef Dokman , Middelburg. Broer van Willeke Dokman
  • Bestuurslid, Hans Kroon, Voorhout. Externe professional, adviseur, discussieleider